accommodaties te huur

JURIDISCHE-DISCLAIMER

i-Moraira & MorairaVillas Vastgoedbeheer, Vakantiehuisvesting

© 2019 door i-Moraira Holiday Rental Agency.

Disclaimer

Wettelijke bepalingen

i-Moraira Holiday Rental Agency verleent diensten op het gebied van verhuur van vakantiewoningen en vastgoedbeheer. Sommige diensten kunnen worden geleverd door ons zusterbedrijf, MorairaVillas. Andere diensten kunnen worden geleverd door verschillende derde partijen. i-Moraira Holiday Rental Agency is niet verantwoordelijk voor deze derde partijen, maar we eisen wel alle toepasselijke verzekeringsbewijzen van derde partijen.

Auteursrecht

Alle auteursrechtelijk beschermde teksten en afbeeldingen, de selectie, indeling en presentatie van alle materialen (inclusief informatie in het publieke domein), en de algehele vormgeving van deze webpagina zijn eigendom van i-Moraira Holiday Rental Agency. Alle rechten zijn voorbehouden. Toestemming wordt verleend om materiaal van deze website te downloaden en af te drukken met als doel het te bekijken en te lezen ter referentie. Elke andere vorm van kopiëren, verspreiden, heruitzending of wijziging van informatie of materiaal op deze site, hetzij in elektronische of papieren vorm, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van i-Moraira Holiday Rental Agency, is verboden.

Beleid met betrekking tot Inbreukvorderingen

i-Moraira Holiday Rental Agency zal de juiste meldingen van vermeende copyright- of andere intellectuele eigendomsinbreuken met betrekking tot het materiaal op haar website verwerken en onderzoeken, en zal op gepaste wijze, volgens de richtlijnen van de toepasselijke wetten op het gebied van intellectueel eigendom, reageren. Onder de juiste omstandigheden zal i-Moraira Holiday Rental Agency snel handelen om het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt, of waarvan beweerd wordt dat het het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Volgens de geldende wetgeving moeten kennisgevingen van claims van vermeende inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendom schriftelijk worden gedaan en worden gericht aan i-Moraira Holiday Rental Agency.

Disclaimer

Het materiaal dat op deze website beschikbaar is, is uitsluitend bedoeld ter informatie. De meningen die op of via deze site worden geuit zijn de meningen van de individuele auteur en mogen niet de mening van het bedrijf of van een individuele werknemer weerspiegelen. Het materiaal is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of up-to-date.

Niets op deze site is bedoeld om juridisch advies te geven. Noch het gebruik van en de toegang tot deze website of een van de e-maillinks op deze site, noch uw gebruik van de informatie of communicatie met i-Moraira Holiday Rental Agency creëert een klantrelatie tussen de lezer en i-Moraira Holiday Rental Agency. Geen enkele informatie die via deze site aan i-Moraira Vakantieverhuurder wordt gecommuniceerd, wordt beschermd door het klantenprivilege.

De eigenaars van en medewerkers aan deze site zijn niet verplicht om alle informatie die u hen verstrekt vertrouwelijk te behandelen, behalve persoonlijke gegevens zoals volledige naam, geboortedatum en identificatiemiddelen die vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen veilig aan derden zullen worden gegeven tijdens het indienen van een huuraanvraag, en alleen om de aanvrager al dan niet in aanmerking te laten komen. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht of uitgewisseld met winstoogmerk.

Websites van derden

i-Moraira Holiday Rental Agency biedt via i-moraira.com links naar websites van derden. Deze links zijn voor het gemak van onze gasten en zijn geen goedkeuring van de site van de derde partij of van de producten of diensten op de sites. i-Moraira Holiday Rental Agency is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden, die worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, indien van toepassing, van de van toepassing zijnde leveranciers van de inhoud van derden.

Advertenties voor huurwoningen

Al het onroerend goed dat op onze website te huur wordt aangeboden is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Wij accepteren niet bewust reclame die in strijd is met de wet. Wanneer i-Moraira Holiday Rental Agency zich bewust wordt van een reclame-inbreuk op de wet of een illegale praktijk van een eigenaar, agent of manager, zullen de reclame, links en hun eigendomsinformatie worden verwijderd uit alle aspecten van onze distributiestroom. i-Moraira.com mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden door personen die op zoek zijn naar vakantieverhuur of die willen adverteren voor een huurwoning in volledige overeenstemming met de wet.

Als gevolg van de aard van de huurmarkt, kunnen sommige aanbiedingen niet meer beschikbaar zijn of kan de informatie over de huidige aanbiedingen zijn veranderd op het moment dat u de informatie ontvangt. i-Moraira.com publiceert alleen aanbiedingen waarvan het denkt dat ze leeg zijn of beschikbaar zijn voor verhuur op het moment dat ze worden gepubliceerd, maar de omstandigheden kunnen zijn veranderd in de tijd tussen het indienen van de informatie en het moment van de informatieverspreiding. i-Moraira Holiday Rental Agency en MorairaVillas zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, typografische fouten of verouderde informatie gepubliceerd op deze site of opgenomen in een van de e-mail reacties of lijsten van een e-mail gegenereerd door MorairaVillas. i-Moraira Holiday Rental Agency en MorairaVillas nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de praktijken van de huurders of de juistheid van de eigendommen geadverteerd door derde eigenaren die niet door haar worden gecontroleerd en/of de huurpraktijken van derde eigenaren die geen verband houden met i-Moraira Holiday Rental Agency.

Ons Privacybeleid

i-Moraira Holiday Rental Agency hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verzamelen geen informatie van u, behalve via de e-mails en formulieren die u ons toestuurt. We zullen de informatie die u aan ons verstrekt niet verkopen, delen, geven, overdragen, inruilen, ruilen of uitlenen, tenzij het verzoek en onze reactie deel uitmaken van een geautoriseerd wetshandhavingsonderzoek. Als u ervoor kiest om informatie te verstrekken, zullen wij de informatie bewaren om te reageren op uw vraag of om te voldoen aan het vermelde doel van de communicatie.

Nauwkeurigheid

Gezien de aard en de snelheid waarmee de online communicatie wordt ontwikkeld, zijn de meningen en gedachten die op deze site worden gepost van toevallige aard en kunnen ze na verdere reflectie veranderen. Hoewel we proberen de informatie op deze site actueel te houden, doen i-Moraira Holiday Rental Agency en de medewerkers van deze site geen beweringen, beloftes of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of toereikendheid van de informatie op deze site of de links naar deze site

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over i-Moraira Holiday Rental Agency kunt u contact met ons opnemen via 0034 686 453 653 of hello@i-moraira.com.

i-Moraira